Årsmötet avklarat

Återigen har klubben klarat sig igenom ett årsmöte med betyget mycket väl godkänt. Det lämnar dörrarna öppet för att ett nytt styre skall ta form.

Det blir en del förändringar i styrelsen från och med 2011. Ari P. kliver av sin post som ledamot i styrelsen. Dan Andersson omvald som Ordförande, Fredrik Malmström omvald som ledamot, Tommy Olsson och Sven-Åke Johansson har 1 år kvar på sin post. Martin Spegel har blivit invald som ledamot.

Den nya styrelsen konstituerar sig enligt:

- Ordförande: Dan Andersson

- Kassör: Fredrik Malmström

- Sekreterare: Sven-Åke Johansson

- Ledamot 1 och 2: Tommy Olsson och Martin Spegel

Mer information och protokoll från årsmötet 2011 kommer efter renskrivning och justering.

Osu!