Extra årsmöte

Vi kallar till extra årsmöte i klubben onsdagen den 21 november klockan 20:30 i C-hallen, Kalix Sporthall.

På agendan står bara godkännande av föregående års ekonomiska revision och beviljande av ansvarsfrihet för 2011 års styrelse, så det går nog rätt fort.

Dagordningen anslås i träningslokalen denna afton.

Välkomna!

Liknande poster