Gradering

Hej! Då har graderingar börjat. Gradering inkl. bälte och diplom kostar 200 kr för vuxna och 100kr för barn. Smidigast är betala via jujutsuklubbs swishnummer 1236132385 och det fungerar från och med nu! Märk med namn och ordet gradering.
Även Klubbens nya bankgiro fungerar 5311-7792.