Medlemsavgift

Nu är det dags att betala in medlemsavgift för de som inte gjort det. Anledningen till att vi är ute så här sent med påminnelse, är att vi har bytt bank. Nu måste vi också få in pengarna då vi byter förbund och skall betala för samtliga medlemmar.

Årsavgift (gäller sep-aug) är:
400 kr för barn
500 kr för studerande
700 kr för vuxen
900 kr för familj

Skriv för- och efternamn på samtliga medlemmar på swish eller bankgiro inbetalningen samt ordet årsavgift.

Klubbens nya bankgiro 5311-7792
Swishnummer 1236132385

Läs även här.