Medlemsavgifter

Medlemsavgiften för att träna i Kalix jujutsuklubb inbetalas årsvis, lämpligen under första månaden varje år.

Vi på KJJK säljer inte bingolotter, vi har endast årsavgifter för våra tränande. Som medlem i klubben är du försäkrade via Aktiv ungdom under träningarna.

  • 400:- / år för Knatte/Barn
  • 500:- / år för Ungdom/Student,
  • 700:- / år för vuxna

Inbetalningar genomförs via plusgiro: 151473-6

OBS! När du ansöker om medlemskap i klubben och det blir beviljat erhåller du ett medlemsnummer som används vid inbetalningar till klubben. Saknar du detta medlemsnummer och utför inbetalningar, ange då namnet på personen som inbetalningen gäller.

Har du medlemsnummer, bytt då ut namnet till det medlemsnummer som gäller för just den person som inbetalningen gäller för. Undantagsvis vid familjeavgift.

Exempel 1. Fredrik Malmström årsavg

Exempel 2. Fredrik Malmström dräkt

Exempel 3. Fredrik Malmström läger

Exempel 4. Fredrik Malmström gradering

Exempel 5. Fredrik Malmström dräkt+läger

Exempel 6. Fredrik Malmström familje

Har du inget medlemsnummer?

Skicka ett e-postmeddelande till oss via formuläret. Ange namn, adress, e-post, telefonnummer och födelsedata.