Styrelsen

Styrelsen är ansvarig för styrandet av klubben.

För verksamhetsåret 2018 består styrelsen av följande personer:

Mattias Arvidsson ordförande

Tommy Olsson vice ordförande

Rick Larsson ledamot

Jarkko Erikshammar ledamot och sekreterare

Martin Spegel ledamot och kassör