Styrelsen

Styrelsen är ansvarig för klubbens förvaltning.

För verksamhetsåret 2022 består styrelsen av följande personer:

Rick Larsson ordförande

Martin Spegel kassör

Övriga ledamöter: Kristian Rossi, Mattias Arvidsson, Elvira Henriksson-Larsson.