Bra att veta

Inom Jujutsu finns det olika ett antal olika bältesgrader och ett antal titlar. Både bältesgraden och titeln på utövaren är ett erkännande för personens kunskap, lärande och utvecklande som budoutövare.

De olika titlarna är bra att känna till, för att öka förståelse vid exempelvis träning i andra Dojos än din egen eller läger med väldigt högt graderade utövare.

KOHAI, yngre elever/mindre erfarna elever. Utövare i samma Dojo som inte tränat där lika länge som du själv.

SENPAI, äldre elever/mer erfarna elever. Utövare i samma Dojo som tränat där längre än du.

SENSEI, betyder lärare. Som lärare ska du ha kunskapen att instruera stilens grundläggande tekniker och strategi samt vägleda senpai´s till att bli Sensei´s. Sensei har rätt att tilldela kyu-grader i stilen.

SHIHAN, betyder lärares lärare eller förebild,  någon att ta efter. En Shihan är ansvarig för stilens tekniska utveckling och spridning. Som Shihan ska du ha kunskapen att vägleda Sensei´s i stilen och Budo i allmänhet. Shihan har rätten att tilldela dan-grader i stilen. Det kan endast finnas en Shihan.

SOKE, betyder "familjens överhuvud" eller "upphovsman". En person som utvecklar en stil eller kampsportskola är Soke per automatik. Det finns endast en person som är Soke och titeln går inte att "ärva". Om Soke går ur tiden blir Shihan eller Sensei närmast Soke, ansvarig stilchef. Soke har det sista ordet i alla avseenden och dennes beslut är odiskutabelt och slutgiltigt.

Akademiska titlar

Instruktörsgrader är inte kopplade till de specifika graderna i olika system. Shogo-instruktörsgrader är istället hedersgrader som ett erkännande för en instruktörs kunskap, lärande och utvecklande av arten samt som Budoka.

I KJJK's fall gäller följande akademiska titlar, dessa tilldelas av Svenska Taijutsu/Jujutsu Förbundet.

RENSHI, Expert - Lärare i de tekniska färdigheterna.

KYOSHI, Mästare - Lärare i de mentala färdigheterna.

HANSHI, Stil eller skolas överhuvud - Lärare i konsten.