Förhållningsregler vid träning

När du tränar en kampsport är det viktigt att du följer ett antal med regler/riktlinjer för din och andras säkerhet.

Inför träningen

Du skall komma i tid till träningen

Du skall vid sen ankomst hälsa och sedan sätta dig på mattkanten

Du skall hälsa när du går in och ut från dojon med "OSU"

Du skall hälsa på Instruktören när du kommer in i dojon med "OSU"

Du skall tilltala instruktören med Sensei respektive Senpai

Du skall bära en vit (undantag för svartbältare), hel och ren gi

Du skall ha kortklippta naglar och sätta ihop ditt hår om det är långt

Du skall se till att hålla god hygien när du  kommer till dojon

Du skall ta av dig alla smycken; ringar, halsband, örhängen etc.

Du skall ta med dig din vattenflaska

Under träningen

Du skall inte prata och störa

Du skall inte ha din mobil påslagen om inte instruktören godkänt det

Du skall omedelbart lyssna på din instruktör när instruktioner ges

Du skall bara träna det din instruktör visar och instruerar

Du skall hjälpa och samarbeta med din träningskamrat

Du skall inte hålla emot eller göra motstånd under teknikträning, var följsam

Du skall träna fokuserat och målmedvetet

Du skall inte lämna dojon utan att meddela instruktören om detta

Du skall alltid anmäla en skada till din instruktör

Utanför träningen

Du skall alltid vara en god förebild för Kalix Jujutsu-klubb

Du skall aldrig missbruka dina kunskaper

Du skall aldrig förevisa tekniker utanför dojon

Du skall alltid efterstäva att undvika konflikter, både fysiskt och verbalt

 

Lär dig reglerna och följ dem, de är avsedda för trivsel och respektfullt uppträdande mot dina träningskamrater och instruktörer