Jujutsu som självförsvar

LagbokenSjälvförsvar är allt som du gör för att skydda och försvara dig och andra mot alla typer av fysiska angrepp.

Det finns många användbara metoder för att skydda sig mot ett angrepp tex. flytta sig undan angreppet, ducka, skrika för att erhålla uppmärksamhet från andra, blockera, slå, sparka, kasta omkull en angripare, bitas etc.

Allt du kan komma på för att försvara dig räknas som självförsvar. Dock är det av vikt att ditt försvar står i rimlig proportion (se proportionalitetsprincipen) till det angrepp som du eller den du försvarar blir utsatt för.

Användbara tekniker kan vara blockeringar, frigöringar och nedläggningar med kontrollgrepp.

Du bör alltid utgå från att använda så lite våld som möjligt och ändå uppnå målet att avvärja angreppet.

Proportionalitetsprincipen innebär att ett angrepp och försvar måste stå i rimlig proportion till varandra. Desto mer våld som används i angreppet desto mer våld kan krävas för att klara ett försvar. Du har inte rätt till nödvärn längre än angreppet pågår. Då angreppet upphör, upphör även rätten till nödvärn.

Se brottsbalken kap. 24 för detaljerad information

Att tolka lagtexten är inte alltid det enklaste, här kommer en snabbhjälp.

Det kan ibland vara svårt att förstå innebörden i en lagtext. Rätten till nödvärn kan enklare uttryckas på följande sätt:

Det finns tre villkor för nödvärnsrätt..

1) ..det SKALL föreligga ett angrepp

2) ..det SKALL vara aktuellt

3) ..försvaret SKALL vara nödvändigt

Alla dessa tre villkor måste vara uppfyllda för att rätt till nödvärn skall föreligga.

Påbörjat innebär att angreppet pågår, slaget, sparken eller tillhygget är på väg mot målet, handen är på väg att gripa eller har redan gripit tag. Det är även påbörjat när angriparen klart är på väg mot offret.

Överhängande innebär att angreppet inte har påbörjats men det är mycket närstående i både tid och rum. T.ex angriparen hotar att angripa och är så nära att han har möjlighet att sätta hotet i verket. Det måste även uppfattas som troligt att angriparen menar allvar med hotet.

Brottsligt angrepp innebär att det finns ett uppsåt och att fängelse kan följa på gärningen. En ofrivillig knuff utan uppsåt föranleder ej rätt till nödvärn.

Person innebär vilken person som helst. Det kan vara du själv eller en annan person.